10-06-2015: Zorg in gemeente Lochem

Trix van der Linden


WethouderTrix van der Linden van de gemeente Lochem heeft de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), jeugd, onderwijs, duurzaamheid en cultuur in haar portefeuille. Zij vertelt wat haar werk als wethouder inhoudt en legt uit hoe de zorg in onze gemeente is georganiseerd. Daarbij laat zij vandaag vooral de zorg voor ouderen aan de orde komen. Na afloop wil zij graag uw ideeën en mening horen.