27-02-2008: Zinnige en onzinnige zaken in de kunstgeschiedenis

Roelof Siegers


Roelof Siegers vertelt over kunstwerken die in vroegere eeuwen met een bepaald doel werden gemaakt, maar in de loop der tijd van zin en inhoud zijn veranderd. Door geestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen is vaak de oorspronkelijke zin en betekenis ervan verloren gegaan. Niet alleen ten gevolge van het verdwijnen van oude religies, ook vanwege politieke omwentelingen in de samenleving. Maar het is niet alleen verandering van zingeving aan de kunstwerken. Er zijn ook kunstwerken gemaakt waarvan de zin aan een ieder ontgaat. Of waar gewoon kritische kanttekeningen over het zinnige aspect van de aspect van de werken bij geplaatst kunnen worden.