07-04-2010: WMO-raad

Erma Prins


Erma Prins is de voorzitter van de onafhankelijke WMO-raad Lochem. Deze raad adviseert burgemeester en wethouders over tal van WMO onderwerpen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is drie jaar geleden ingevoerd en geeft gemeenten meer vrijheid om burgers, met of zonder beperking, mee te laten doen in de samenleving. Maatwerk is het uitgangspunt.
Heeft de WMO de gemeente Lochem al dichter bij de burger gebracht? Tijdens deze lezing wordt hier uitgebreid bij stil gestaan en kunt u uw mening geven.