13-02-2019: Wet Langdurige Zorg (WLZ) en het CAK

Mr. S. Kuipers


Notaris Mr. S. Kuipers legt uit hoe het zit met de kosten van zorg en heeft tips hoe je die kosten kunt beheersen. Deze lezing sluit aan op zijn lezingen van de vorige jaren over het Levenstestament en het Erfrecht. Radar 19 november 2018: mevrouw Bastiaansen (93) moet € 20.000 bijbetalen omdat het CAK vergat dat ze weduwe was bij intreding in het verzorgingstehuis. WLZ is de opvolger van de AWBZ.