01-12-2010: Wereldwinkel

Henk Seinen


Henk Seinen, voorlichter van de wereldwinkel in Lochem, vertelt over zijn jarenlange ervaring in ontwikkelingslanden en de bittere noodzaak van het bestaan van de wereldwinkels. In woord en beeld komen landen als Zuid Amerika en Afrika langs, waarbij armoede en het daaruit voortvloeiende improvisatietalent zichtbaar wordt. En… de nog net vergeten letter of dat laatste cadeautje kan ter plekke gekocht worden aan de wereldwinkeltafel.