06-01-2016: Wereldtentoonstellingen Parijs en Chicago

Drs. Jos Paardekooper


De ons bekende Drs. Jos Paardekooper hield een jaar geleden een lezing bij ons over de Eerste Wereldtentoonstelling in Londen in 1851. Dit keer neemt hij ons mee naar de wereldtentoonstellingen van Parijs in 1889, met de Eiffeltoren als symbool, en naar die van Chicago in 1893. Die van Chicago, ook bekend als de Columbian World Fair, werd gehouden ter herinnering aan de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492. De gebouwen waren toonaangevend, maar steeds meer werd het de vraag of wereldtentoonstellingen wel bewerkstelligden waarvoor ze bedoeld waren: “wereldvrede, vrij handelsverkeer en algehele vooruitgang der mensheid”.