18-06-2008: Vrijwillige euthanasie

Mevr. F.G. Haagen


De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, gaat uit van zelfbeschikking, ook ten aanzien van de dood. U bepaalt zelf hoe u leeft en de NVVE vindt dat u ook moet kunnen bepalen hoe en wanneer u sterft. De eigen keuze rond het levenseinde staat voor de vereniging centraal. Tijdens de lezing, die gegeven wordt door mevrouw Haagen van de NVVE, kunnen uw vragen beantwoord worden.