21-10-2009: Vrijmetselarij

Hein Heuven


Hein Heuven houdt een lezing over ontstaan, organisatie en doel van de vrijmetselarij. Vooral zal worden ingegaan op de specifieke werkwijze van de vrijmetselarij en de betekenis hiervan voor iemands persoonlijke geestelijke ontwikkeling. De spreker maakt deel uit van de Deventer vrijmetselaarsloge “Le Préjugé Vaincu”, die dit jaar 225 jaar bestaat.