26-02-2020: Volmacht en Levenstestament

Mr. S. Kuipers


Notaris Siebe Kuipers van Smalbraak Notarissen in Deventer ontmoette de afgelopen 4 weken maar liefst drie keer iemand die niet meer alles zelf kon regelen. Graag legt hij uit wat een Levenstestament is en waarin dit verschilt van bewind of curatele. Voordelen, maar ook nadelen. En hoe zit dat medisch? Wat kunt u regelen voor het geval uw levenseinde nadert? Wat zijn de grenzen? Wie behartigt uw belangen straks, als u dat zelf niet meer zou kunnen? Wist u dat er vandaag de dag al veel meer levenstestamenten worden getekend dan bewind uitgesproken?