05-03-2014: Vincent van Gogh

Drs. Monique Hafkamp


Kunsthistoricus Drs. Monique Hafkamp zal in deze lezing een vervolg geven op de lezing van vorig jaar over Hollandse impressionisten door Drs. Dorothy van Rijt. Ze zal uiteen zetten welke bijzondere en belangrijke rol Vincent van Gogh heeft gespeeld als kunstenaar. Hij behoort tot de stroming postimpressionisme. Maar hij is met zijn expressie in kleuren ook een voorloper van latere stromingen als fauvisme en expressionisme. Aan de hand van voorbeelden volgt u het fascinerende, maar ook tragische leven van deze kunstenaar. Monique Hafkamp gaf al veel boeiende lezingen bij ons.