18-11-2009: Uit eigen werk

Adriaan van Dis


Onze plaatsgenoot Adriaan van Dis praat over eigen werk, en wel in het bijzonder over zijn passie voor Afrika, het koloniale verleden van zijn ouders en zijn band met Parijs , de stad waar hij nog altijd veel verkeert. Hij neemt ons mee op een zwerftocht aan de hand van “De Wandelaar”, zijn laatste veel geprezen roman. Met zijn korte verhalen bundel “Leeftocht” beleven we de “Grand Tour” uit zijn jongelingsjaren. Ja, we gaan reizen met van Dis, die een groot verteller is en als we buiten de grenzen kijken, zien we tot onze verbazing veel van ons zelf.