02-09-2015: Rodin en andere beeldhouwers uit de 19de eeuw

Willem Kwakernaak


Willem Kwakernaak kunstenaar en kunstkenner, geeft na zijn lezing van vorig jaar over Bernini, dé beeldhouwer van de 17de eeuw, vandaag een lezing over dé beeldhouwer van de 19de eeuw: Rodin. Deze was voor de beeldhouwkunst in die eeuw nog belangrijker dan Cezanne, Gauguin en van Gogh voor de schilderkunst. Door hem werd de beeldhouwkunst weer een taal voor persoonlijke uitdrukking, nadat deze in de 19de eeuw gedaald was tot het niveau van decoraties en pronkerige gedenktekens.