26-06-2013: Renaissance in de architectuur

Drs. Monique Hafkamp


Kunsthistoricus Drs. Monique Hafkamp zal in het kader van de Dag van de Architectuur aan de hand van beroemde voorbeelden tonen hoe de Wedergeboorte van de Klassieke Oudheid vorm kreeg in de bouwkunst. Florence wordt beschouwd als de bakermat van de Renaissance. Kunstenaars bestudeerden de principes van de klassieke architectuur en lieten zich er door inspireren. Hun ontwerpen zijn ook in andere delen van Italië te zien. Vervolgens maakten architecten in de rest van Europa er kennis mee en ontstonden er allerlei regionale varianten. Deze lezing sluit aan op de drie vorige Architectuurlezingen die ze gaf.