26-11-2014: Ramen van Chagall

Ds. Joop Mol


Ds. Joop Mol neemt ons vandaag mee naar de beroemde ramen van Chagall. Chagall begon toen hij 70 jaar was met het maken van ontwerpen daarvoor. De technische aspecten voor de uitvoering lagen veelal in handen van het befaamde glazeniershuis Simon in Reims. Chagall verdiepte zich grondig in de geschiedenis van de plekken waarvoor hij ontwerpen maakte. In kerken waren dat uiteraard voorstellingen van Bijbelverhalen en -figuren. Verreweg de meeste verbeeldingen bevinden zich in Europese steden, maar ook in het gebouw van de Verenigde Naties is een groot ontwerp aangebracht. Het zijn a.h.w. kleurrijke stripverhalen. Deze hebben nu, zo’n 30 jaar na zijn dood, nog steeds veel te vertellen. Joop Mol heeft diverse plekken speciaal bezocht en stelde daarvan een presentatie samen.Twee jaar geleden gaf Joop Mol een lezing bij ons over Chagall en zijn schilderijen.