04-02-2015: Piet Paaltjens, gedichten

Niels Klinkenberg


In het kader van de Poëzieweek zal Niels Klinkenberg, die we kennen uit eerdere lezingen, een toelichting geven op het bijzondere leven van Piet Paaltjens. Ook zal hij uit diens werk voordragen. Piet Paaltjens is het pseudoniem van de negentiende-eeuwse Nederlandse dichter en predikant François Haverschmidt. Zijn beroemdste bundel is “Snikken en grimlachjes” uit 1867. Zijn werk is zeer humoristisch en wordt nog altijd veel gelezen.