13-01-2010: Nieuwe wetgeving m.b.t. het erfrecht

Notaris P.K. Smook


Notaris P.K.Smook uit Eefde heeft drie jaar geleden een lezing over erfrecht, schenking en estate planning bij ons gegeven. Daarbij heeft hij ons uitgelegd hoe ons vermogen bij onze kinderen of andere erfgenamen terecht komt op een fiscaal vriendelijke manier. Vandaag praat hij ons bij over dit onderwerp, nu sinds 1 januari nieuwe wetgeving op dit gebied van kracht is geworden en met name de tarieven van de successierechten drastisch gewijzigd zijn.