22-06-2016: Neoclassicisme in de architectuur

Drs. Monique Hafkamp


De ons bekende Drs. Monique Hafkamp zal u laten zien hoe in de 18e eeuw een reactie in de wereld van de kunst ontstond op de barok en rococo. Aan de hand van diverse voorbeelden volgt u hoe de bouwkunst ontdaan werd van drukke ornamenten. Onder meer geïnspireerd door de ontdekking van sporen uit de Klassieke Oudheid, zoals de stad Pompeï, streefde men een vereenvoudiging van vormen na, gebaseerd op het idee van “nobele eenvoud en grandeur”.