20-06-2007: Navigare necesse est

Harry R. van Bruinessen


Harry R. van Bruinessen oud-gezagvoerder bij de Nedlloyd, houdt een lezing over scheepvaart. De nadruk zal hierbij liggen op het vervoer van goederen, dat al eeuwen bestaat. De huidige scheepvaart onderscheidt zich als een wereldwijd dienstverlenend bedrijf. De heer van Bruinessen is 47 jaar werkzaam geweest in deze branche.