13-11-2013: Mettray nu

Lex Rutgers


Op verzoek van een aantal bezoekers geeft Lex Rutgers in de Week van de Jeugdzorg een vervolglezing op zijn in februari gehouden lezing over de geschiedenis van de Mettray in Eefde. Nederlandsch Mettray was een protestants opvoedingstehuis voor niet-criminele jongeren met gedragsproblemen, opgericht in 1851. Sindsdien is er veel veranderd. Ook de naam bestaat niet meer. In 1998 is Nederlandsch Mettray omgevormd tot de Justitiële Jeugdinrichting Rentray en inmiddels na fusie gevormd tot de jeugdzorginstelling LSG-Rentray. Ondersteund door een PowerPoint presentatie zal hij ingaan op de huidige jeugdzorg in Gelderland, met name binnen de LSG-Rentray. Wat voor soort hulp is er voor kinderen en ouders? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een kind dat uit huis wordt geplaatst? Welke gedragsstoornissen worden behandeld?