26-10-2016: Levenstestament en volmacht

Mr. Siebe Kuipers


Mr. Siebe Kuipers van Smalbraak Notarissen in Deventer geeft uitleg over het levenstestament. Hebt u al een levenstestament? President Obama wèl, en met hem inmiddels duizenden Nederlanders! Met het steeds ouder worden ontstaat grote behoefte aan een alternatief voor curatele of bewind. Ook gezien het toch vaak voorkomend financieel misbruik van ouderen wordt een vertrouwenspersoon belangrijk. Wie behartigt uw belangen als u het zelf niet meer kunt of wilt? Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw eigen wensen en behoeften te laten vastleggen. Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van uw persoonlijke, financiële maar ook medische(!) wensen.