17-04-2013: Levenseindekliniek en euthanasie bij dementie

NVVE Francesca Haagen


Francesca Haagen van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) bespreekt wilsverklaringen en legt uit wat de NVVE voor u kan betekenen. Zij zal met name aandacht schenken aan de vorig jaar geopende Levenseindekliniek en het zelf gekozen levenseinde bij dementie. Iedereen heeft wel een mening over het levenseinde. Vaak wordt gezegd: “Als ik niks meer kan, ga ik liever dood.” Maar wat gebeurt er als het daadwerkelijk zover is? Wat kan er, wanneer mág het. Hoe werkt de euthanasieprocedure? Wanneer breng je het ter sprake bij de arts? Kortom: er zijn veel vragen over beslissingen rondom het levenseinde. Tijdens de lezing wordt stil gestaan bij de eigen keuze (Wat wilt u zélf?). De spreker gaat daarbij in op de verschillende begrippen als versterven, euthanasie, palliatieve sedatie en wettelijke mogelijkheden.