25-11-2015: Leo Vroman

Drs. Marijke Kuyper


Marijke Kuyper, die al vele literaire lezingen bij ons heeft gehouden, besteedt in de maand van “Nederland leest” aandacht aan Leo Vroman, die dit jaar honderd zou zijn geworden. Hij is één van onze bekendste dichters, hoewel hij het grootste deel van zijn leven in Amerika woonde. Hij kreeg in 1964 de P.C.Hooftprijs en bleef in het Nederlands dichten tot op zijn laatste dag. Maak (opnieuw) kennis met een speelse en fantasierijke dichter èn tekenaar!