15-01-2020: Kubisme

Drs. Monique Hafkamp


Monique Hafkamp laat u zien hoe het kubisme ontstond. Eeuwenlang hebben schilders zich in meer of mindere mate bezig gehouden met het suggereren van diepte en ruimtewerking op het platte vlak. Ze probeerden de illusie te scheppen dat de zichtbare wereld werd voortgezet voorbij het platte vlak van een wand, doek of paneel. In de 19e eeuw veranderde de wereld en ging men de wereld op een andere manier bekijken. Cézanne onderzocht de wiskundige vormen waaruit de wereld is opgebouwd, zoals de bol, cilinder, vierkant. Daarmee heeft hij de weg bereid voor één van de nieuwe stromingen aan het begin van de 20e eeuw; het kubisme. De kubisten ontleedden de vorm, en hielden zich bezig met de vraag hoe zij driedimensionale objecten zonder hulp van het perspectief op een tweedimensionaal vlak konden uitbeelden. Hoe ze dat deden volgt u in deze lezing.