29-10-2014: Karel de Grote, feiten en fictie

Drs. Annet van Wiechen


Drs. Annet van Wiechen gaat ver terug in de geschiedenis. Karel de Grote overleed 1200 jaar geleden. Wie was deze koning en keizer van wie zijn biograaf schreef dat hij “lichamelijk goed gebouwd was, sterk en groot in gestalte … zijn haar was op latere leeftijd prachtig wit, zijn uitstraling kalm en opgewekt, zijn optreden waardig, zijn tred ferm, zijn stem hoog maar niet zo sterk als je wel zou verwachten van een man van zijn postuur”. Wat is zijn betekenis geweest voor Europa en waarom spreekt men over de Karolingische renaissance? Ook in deze lezing kort aandacht voor de fantasierijke verhalen die na zijn dood werden opgeschreven, zoals het Roelantslied of het verhaal rond de vier heemskinderen. Annet van Wiechen gaf al meerdere lezingen bij ons.