05-06-2019: Jiddische achtergronden in het werk van Chagall

Ds. Joop Mol


Ds. Joop Mol gaat aan de hand van een aantal voorbeelden  met ons op verkenningstocht door Marc Chagalls soms fascinerende weergaven van leven en beleven. Kleurrijk en vol met associaties zijn vele schilderijen en andere ontwerpen van hem. De verbeelding daarvan stamt uit zijn joodse leefwereld, waardoor zijn jeugd gestempeld is. Nooit heeft hij die verinnerlijkte werkelijkheid verloochend