03-02-2016: Ida Gerhardt

Dr. Pieta van Beek


Pieta van Beek was van 1987 tot 1997 de enige buitenlandse correspondente van Ida Gerhardt. Over die briefwisseling schreef ze “Brieven van Overzee: Ida Gerhardt nabij (2e druk, 2013)”. Pieta heeft de laatste jaren veel onbekende teksten van en aan Ida Gerhardt gevonden en ze moedigt mensen aan om hun brieven en hun belevenissen met Ida Gerhardt te publiceren. In haar lezing zal ze deze teksten net als die van Ida Gerhardt plaatsen in het kader van de vrouwenletterkunde door de eeuwen heen.