30-05-2012: Hospice Zutphen

Everdien Vanderlijde


Everdien Vanderlijde zal ons namens het bestuur van het hospice vertellen over Hospice Zutphen. Dit is een huiselijk en gastvrij huis voor mensen in de laatste fase van hun leven en biedt ruimte aan vijf gasten. Het Hospice is er voor iedereen die terminaal ziek is, ongeacht diens geloofsovertuiging. De gasten worden verzorgd door een team van verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers.Het hospice biedt goede zorg in de terminale levensfase op een wijze die past bij de gast en zijn naasten en recht doet aan hun wensen.