03-12-2012: Hoe houden we onze voeten droog?

Ben Hoogendam


Ben Hoogendam, IVN natuurgids, gespecialiseerd in waterhuishouding, zal in vogelvlucht duidelijk maken welke buitengewone rol water in Holland heeft gespeeld en in de toekomst zal gaan spelen. De Romeinen leerden ons al om te gaan met dit moerassige land. Helaas, rond 1250 ontstond daardoor ongewild de Zuiderzee! De Gouden Eeuw is mede mogelijk geweest door inpoldering ten behoeve van land- en tuinbouw, turfwinning en de onvolprezen waterlinie. Zonder de waterlinie waren we nu denkelijk een provincie van Frankrijk geweest. Als laatste: hoe gaan we verder? Dat is een even grote uitdaging als in het verleden.