21-09-2022: Het Parthenon en de Griekse bouwkunst

Drs. Monique Hafkamp


Monique Hafkamp neemt u mee naar één van de beroemdste tempels uit de Griekse oudheid; het Parthenon.  Met de Griekse bouwkunst begint de westerse architectuur. Qua stijl, vorm en constructie vormt deze telkens opnieuw een inspiratie. De ontwikkeling begint tijdens pre-Griekse beschavingen. Vanaf de 8e – 7e eeuw v. Chr. begon men monumentale tempels voor de goden te bouwen met als hoogtepunt het Parthenon in de 5e eeuw v. Chr. Wat daaraan voorafging en welke nieuwe inzichten ons met een frisse blik de Griekse monumenten laten waarderen, ziet u in deze lezing