20-06-2018: Het Nieuwe Bouwen/Bauhaus/Le Corbusier

Drs. Monique Hafkamp


Drs. Monique Hafkamp toont hoe begin 20e eeuw een vernieuwing in de architectuur op gang kwam; enerzijds als reactie op de historische stijlen die in de 19e eeuw populair waren, anderzijds vanuit de wens een moderne bouwkunst in vorm en constructie te ontwikkelen in een moderne tijd. Dit nieuwe bouwen, onder meer van Bauhaus en Le Corbusier, heeft een groot deel van de 20e eeuw de moderne architectuur bepaald. Maakt u kennis met de ‘International Style’, zowel in Nederland