01-04-2015: Het laatste avondmaal

Prof. Dr. E. Andriessen


In de paasweek vertelt de heer Andriessen, die eerder bij ons een lezing gaf over Ethiopië, over afbeeldingen die door de eeuwen heen van het bijbelse verhaal van het Laatste Avondmaal zijn gemaakt. De vele schilderijen, fresco’s, beeldhouwwerken enz. vormen als het ware een overzicht van de kunstgeschiedenis. Met een PowerPointpresentatie laat hij afbeeldingen zien vanaf de vroeg Christelijke tijd tot heden, van fresco tot musical, van Leonardo da Vinci tot Andy Warhol.