15-04-2015: Het Hassink in oorlogstijd

Johan de Jong


Johan de Jong onderzocht de geschiedenis van Het Hassink en publiceerde er in 2013 een boek over. Op 21 maart 1945 werd Het Hassink gebombardeerd en met de grond gelijkgemaakt. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Tijdens zijn lezing zal Johan de Jong uitvoerig ingaan op Het Hassink in oorlogstijd. Hoe het landgoed van een rustig, heilzaam oord veranderde in een strategisch doelwit voor de geallieerden. En wat de rol daarbij was van de Gorsselse ondergrondse in die jaren. Ook komt een aantal bijzondere voorvallen op boerderijen in de naaste omgeving in deze oorlogsjaren aan bod.