25-09-2019: Het conflict tussen Darwin en de Kerk

Dr. Han Blok


Han Blok borduurt verder op zijn lezing van vorig jaar over “Evolutie en cultuur”. Tegenover het scheppingsverhaal in de Bijbel waarin de mens in één dag geschapen zou zijn, stond Darwin met een theorie over evolutie die vele miljoenen jaren geduurd zou hebben. Daarmee kwam hij in ernstig conflict met de Kerk van zijn tijd.

Han Blok beschouwt het boek Genesis als een reeks metaforen, geeft aan het begrip “dag” een andere betekenis en gaat dieper in op het ontstaan van religies. Vervolgens laat hij zien hoe religies in combinatie met oorlogen invloed gehad hebben en nog steeds hebben op onze evolutie.