23-05-2018: Het bittere eind

NVVE


De heer Han Sparnaay, medewerker van de Presentatiedienst van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde houdt een lezing met PowerPoint-presentatie over een moeilijke onderwerp. Denken, praten en beslissen over de laatste levensfase is niet eenvoudig. Het liefst schuiven we de dood ver voor ons uit. Aan de andere kant willen we graag de regie zo lang mogelijk in eigen hand houden. Maar dat kan alleen als we tijdig nadenken over wat we wel en niet willen en hierover praten met onze (huis)arts en naasten. Om keuzes te kunnen maken en beslissingen te kunnen nemen, moet u weten wat wel en niet kan, wat dokters en zorgverleners kunnen doen met uw wensen en welke wetten en regels belangrijk zijn. Tijdens deze lezing wordt onder meer aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van euthanasie en de rol van wilsverklaringen.