30-01-2008: Grijs en Wijs

Conny van Manen


Op woensdag 30 januari geeft Conny van Maanen, schrijfster van het pas verschenen boek Grijs & Wijs, allerlei praktische tips voor de jonge en oude oudere om uw oude dag aangenaam in te vullen. U kunt bijvoorbeeld maatregelen nemen om comfortabel te blijven wonen en niet geheel van anderen afhankelijk te zijn. Door gebruik te maken van overheidsvoorzieningen en moderne technologie of door kennis te nemen van relevante onderzoekgegevens, kunt u uw eigen weg blijven kiezen.