05-10-2022: Garibaldi, leeuw van de Italiaanse eenheid

Prof. Dr. Jan Willem Arends


In de maand van de geschiedenis zal  Jan Willem Arends het uitermate boeiende verhaal over de totstandkoming van de Italiaanse nationale eenwording uit de doeken doen met een zekere nadruk op het aandeel van Garibaldi (1807-1882) – een Italiaanse generaal, politicus en nationalist – daarin. Aan het eind van de presentatie zal de vraag opkomen, in hoeverre de bemoeienissen van Garibaldi als een zegen of als een vloek voor het huidige Italië moeten worden gezien.