16-01-2008: Ganzen, Gorssel en de rest van de wereld

Dr. Gerard C. Boere


Op woensdag 16 januari zal Dr. Gerard C. Boere, schrijver van het pas verschenen megawerk Waterbirds around the World, een lezing houden over trekvogels. De Gorsselse uiterwaarden herbergen weer duizenden Kolganzen uit Siberië en er overwinteren in Nederland miljoenen ganzen, eenden en steltlopers die broeden van NO Canada tot Oostelijk Siberië. Aan de orde komen de wereldwijde trekroutes van watervogels, hun internationale bescherming en de voortrekkersrol die Nederland speelt. Er is bijzondere aandacht voor de samenwerking Nederland-Rusland op dit gebied (vogelgriep!).