12-02-2020: Fin de siècle in Wenen

Prof. Dr. Jan Willem Arends


Jan Wilem Arends houdt een lezing over Wenen aan het eind van de 19de eeuw. Toen ontstond  in Wenen  een opbloei in kunsten én wetenschap door een andere kijk op mens en wereld. Hoe kwam het, dat de veranderingen overal gelijke trekken lieten zien ? Hoe kon het, dat deze culturele bloei optrad tegen een achtergrond van politieke stagnatie en verval ? Intrigerende vragen , die in de lezing worden benaderd !