24-10-2018: Evolutie en cultuur

Dr. Han Blok


In deze lezing legt Dr. Han Blok uit hoe het komt dat de evolutie van de mens met zulke grote sprongen is gegaan terwijl die bij de andere primaten nog steeds heel geleidelijk en relatief langzaam gaat. En “Hoe wij van oermens tot stedeling richting gaven aan onze eigen evolutie”. Dit is de ondertiteling van zijn pas verschenen boek “In zeven dagen”, waarin 5 miljoen jaar evolutie van de mens wordt behandeld in zeven fasen met verwijzing naar Bijbelse metaforen. De lezing is beperkt tot de eerste fase waarin onze sociale structuur zich ontwikkelde en het morele besef ontstond.