14-12-2016: Engelen

Gerard Regeer


ijdens de kerstlezing zal Gerard Regeer u met een PowerPointpresentatie wat vertellen over Engelen door de eeuwen heen: zij zijn er altijd geweest in vele religies en culturen. Hoe en wanneer zijn ze ontstaan? Bestaan ze nog steeds? Heeft u wel eens te maken gehad met uw beschermengel? Wanneer kregen ze vleugels? Zijn engelen per se geduldig? We beginnen in 3400 voor Christus en belanden bij de grote religies. Engelen in de kunst kunnen niet ontbreken evenmin als de beschermengelen uit onze kinderjaren.

Na afloop is er zoals gebruikelijk de drie-gangen kerstlunch.