14-12-2011: DNA uitgelegd aan leken

Dr. Han Blok


Dr. Han Blok, bioloog, schrijver en verteller, zal in deze voordracht het publiek meenemen in het boeiendste wetenschappelijke avontuur van de afgelopen eeuwen. Op een voor leken begrijpelijke manier zal hij uitleggen hoe wetenschappers vanuit verschillende disciplines en universiteiten stap voor stap hebben bijgedragen aan de ontrafeling van het mysterie der erfelijkheid. Han Blok gaf eerder bij ons een boeiende lezing over Darwin.