11-03-2020: De zon, onze ster, bron van energie

Wim den Heijer


Wim den Heijer verzorgt een lezing met P.Point presentatie over de zon.  De volgende onderwerpen komen daarbij ter  sprake:
–  wat is de plaats van de zon in het heelal, en welke processen vinden er plaats?
–  hoe komt de zon nu al miljarden jaren lang aan zijn energie en wat betekent dit voor de energievoorziening op   aarde, nu en in de toekomst?
–  enkele bijzondere resultaten van het ruimteonderzoek.