21-09-2011: De moraal van de macht

Prof. Dr. J.H.J. v.d. Heuvel


Prof.dr. Hans van den Heuvel is auteur van het boek “Moraal van de macht”. Hij is verbonden aan de Onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn lezing maken we een tocht door de geschiedenis om de morele cultuur van de overheidsmacht en van de bestuurders in kaart te brengen. Belangenverstrengeling en omkoping in het openbaar bestuur zijn niet in de haak. Dat weten we nu, maar hoe was het daar in vroegere tijden mee gesteld? Was vroeger alles beter of waren er evengoed particuliere ondeugden als corruptie, belangenverstrengeling, nepotisme, misbruik van het ambt en vriendjespolitiek? En hoe werd dat in die tijd beoordeeld? Wat was oorbaar? Wat kon niet door de beugel? Wat werd er tegen gedaan?