05-10-2011: De kwaliteit van ons onderwijs

Drs. Ton Luijten


Drs Ton Luijten was als directielid van het Cito jarenlang nauw betrokken bij het meten en evalueren van leerprestaties in het onderwijs. De laatste jaren komen in de pers steeds meer geluiden over de slechte kwaliteit van ons onderwijs. Met name geldt deze kritiek voor het basis- en voortgezet onderwijs. “Is ons onderwijs nu werkelijk zo slecht”? Luijten geeft op grond van feiten enig inzicht in deze materie. Als stadsdichter van Zutphen gaf hij eerder lezingen bij ons ter gelegenheid van de Nationale Gedichtendag.