30-10-2013: De kerstening der Saksen

Dr. Dirk Otten


Als afsluiting van de Maand van de geschiedenis houdt Dr. Dirk Otten een lezing n.a.v. zijn dit jaar verschenen boek “Hoe God verscheen in Saksenland”. De overmoedige missionaris Lebuïnus dacht de Saksen te kunnen bekeren door zijn prediking; Karel de Grote predikte ‘met ijzeren tong’. De Saksen waren echter niet bereid om hun oude natuurreligie op te geven voor het christendom, de religie van hun vijand en een religie uit een voor hen wereldvreemd boek.