22-02-2023: De invloed van de mens op het klimaat, deel 2

Dr. Han Blok


Han Blok biedt in dit tweede deel over de opwarming van het klimaat (vanaf  het ontstaan van de aarde tot nu toe) weer hoop en bespreekt de vele technische en praktische mogelijkheden om het tij te keren. Tevens gaat hij na welke maatschappelijke redenen er zijn waarom we dat niet al lang gedaan hebben en nog steeds onvoldoende doen. U kunt deze lezing ook goed volgen als u het eerste deel gemist hebt.