12-12-2012: De ezel in de (kunst)geschiedenis

Drs. Annet van Wiechen


In de adventtijd houdt Drs. Annet van Wiechen een lezing met PowerPointpresentatie over de ezel. De ezel is een van de trouwste bondgenoten van de mens. Al jarenlang verdiept Annet van Wiechen zich in de ruim vijfduizendjarige geschiedenis van dit nuttige, trouwe en hardwerkende dier. Samen met haar man Ruud Conens verzamelde zij op dia allerlei echte én afgebeelde ezels. In deze presentatie zal ze u verrassen met musicerende, Griekse en gouden ezels. Dit aan de hand van o.a. ezelsprookjes en beroemde ezels, zoals de ezel in de stal van Bethlehem en Sancho Panza’s Grauwtje.