04-11-2009: Darwin en de kredietcrisis

Dr. Han Blok


In dit Darwin-jaar neemt de schrijver van het boek “Oermenselijk”, Dr. Han Blok, ons met een Power Point presentatie mee op een boeiende wandeling langs de recente wetenschap over de evolutie van de mens. Zijn lezing gaat behalve over onze afstamming aan de hand van fossiele botjes vooral over het ontstaan van onze sociale structuur, de oorsprong van de taal en over de wijze waarop wij ons met deze bagage van 5 miljoen jaar nu gedragen in de moderne massamaatschappij. Om aan te haken bij de actualiteit heeft hij een lezing gemaakt die een brug slaat tussen Darwin en de kredietcrisis. Ook heeft hij het over het leven van Darwin en over de essentie van de evolutietheorie.