13-04-2016: Brieven van Reve

Drs. Jos Paardekooper


Drs. Jos Paardekooper, regelmatig spreker bij ons, geeft een lezing over de brieven(boeken) van Gerard Reve ter gelegenheid van Reves overlijden in april 2006. Naast romanschrijver was Gerard Reve een fervent brievenschrijver. Zozeer dat de gepubliceerde brieven al omvangrijker zijn dan zijn verzameld proza. Jos Paardekooper, die ettelijke publicaties aan het werk van Reve heeft gewijd, meent dat de brievenschrijver literair misschien nog wel belangrijker is geweest dan de romancier.