04-04-2012: Biologisch-dynamische landbouw

Ed Taylor


Ed Taylor , auteur van de vorig jaar verschenen biografie van Rudolf Steiner, houdt een lezing over biologisch-dynamische landbouw. Deze gaat uit van de ideeën van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Zoals een mens zich verbonden kan voelen met mensen om zich heen, maar ook met de aarde, de planten, de dieren en de spirituele werkelijkheid, zo kan een landbouwbedrijf gezien worden in samenhang met de mensen, de aarde, de planten en de dieren, maar ook met de kosmische realiteit. Vorig jaar gaf Ed Taylor een lezing bij ons over Rudolf Steiner.